Människorna bakom tonsillwebben

Tonsillwebben är framtagen genom referensgruppen för tonsilloperation, nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Sverige. Informationen på tonsillwebben är baserat på vetenskapliga studier vad barn och vuxna vill veta i samband med tonsilloperation samt nationell insamling av informationsmaterial från alla ÖNH-kliniker i Sverige.

Webbplatsen är producerad av Ambient media (info@ambientmedia.se)

Hans Sandqvist skådespelare, har lånat ut sin röst till sagorna om Elias och Moa som skall operera sina halsmandlar

Ljud: Ambient media

Illustrationer: Jeanette Engqvist, webbsida Illumedic, epost: jeanette@illumedic.se

Referensgruppen för tonsilloperation består av:

Elisabeth Ericsson, Docent, Med. dr. Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro Universitet. Projektansvarig för tonsillwebben, Elisabeth.Ericsson@oru.se

Joacim Stalfors, Överläkare, Docent, Med. dr. Sahlgrenska universitetssjukhuset

Claes Hemlin, Överläkare, Med. dr. ÖNH-kliniken, Sollentuna Specialistklinik, Sollentuna

Anne-Charlotte Hessén-Söderman, Överläkare, Med. dr. ÖNH-kliniken ÖNH-kliniken, CityAkuten, Stockholm

Pia Nerfeldt, Specialistläkare, med.dr. ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm

Erik Odhagen, Specialistläkare, doktorand, ÖNH-kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Fredrik Alm, Doktorand, Anestesisjuksköterska, ANIVA-kliniken Örebro Universitetssjukhus, Örebro

Ola Sunnergren, Överläkare, med. dr. Ordförande i referensgruppen för tonsilloperation. ÖNH-kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping ola.sunnergren@rjl.se

Adjungerade för riktlinjer inom smärtbehandling:

Stefan Lundeberg, Överläkare, Med.dr., Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm