Hur lång tid behöver mitt barn stanna hemma?

Efter den lindrigare operationen där endast de förstorande delarna av halsmandlarna tagits bort går det bra att återgå till normal aktivitet efter 4-7 dagar. När hela halsmandlarna är borttagna är det normalt med en frånvaro från skolan på cirka 8 -14 dagar efter operationen.

Det är bra om barnet orkar vara uppe under lugna förhållanden även de första dagarna och det finns inga hinder mot att vistas utomhus om barnet orkar. Man bör dock undvika folksamlingar första veckan, för att inte utsättas för infektioner. Man bör även undvika besök i mycket smutsiga miljöer (t.ex. stall och ladugårdar).

Under de 10-14 dagar som det tar innan halsen är läkt ska barnet avstå från ansträngande träning, gymnastik och att bada i simbassäng. I regel behövs inte något återbesök på sjukhuset efter operationen.