Hur görs operationen?

Operationen görs under narkos. Vid operationen tas halsmandlarna ut genom munnen. Blödningen brukar vara liten men om det blöder blodstillar man noga under operationen.
Läs mer under Vuxna patienter.