Fördjupning

När motiverar förstorade halsmandlar (tonsiller) halsmandeloperation?

Halsmandlarna (tonsillerna) sitter på var sin sida i svalget. Förstorade halsmandlar kan ge besvär under sömn. Denna sömnstörning betyder i detta sammanhang snarkningar med samtidig munandning och ibland andningsuppehåll eller snarkning i kombination med täta uppvaknanden och orolig sömn. Nattliga svettningar och onormalt sovläge, exempelvis med bakåtböjd nacke, förekommer ofta samt att en del barn kissar på sig nattetid. Sådana sömnstörningar med nedsatt sömnkvalitet påverkar i sin tur livet under den vakna delen av dygnet på olika sätt t.ex. i form av dagtrötthet, avvikande beteende som humörsvängningar, hyperaktivitet, orkeslöshet, uppmärksamhets- eller koncentrationssvårigheter eller ökade trotssymtom och aggressionssymtom. Allt detta i sin tur påverkar barns och ungdomars livskvalitet.

Förstorade halsmandlar kan också påverka tal-tugg- och sväljningsförmågan. Är det trångt i halsen kan det leda till problem att äta i synnerhet svårtuggad mat, ge behov av att äta små tuggor och att måltiderna tar extra lång tid. Detta i sin tur kan ge svårigheter att behålla en normal vikt i förhållande till åldern. Barn med förstorade halsmandlar andas oftast genom öppen mun, dregling kan förekomma hos många och flera talfunktioner kan påverkas. Talet låter ofta tjockt och grötigt. Artikulationen av främre konsonantljud påverkas negativt, liksom rösten. Munandningen som orsakas av de förstorade halsmandlarna och adenoiden (körteln bakom näsan) kan hos små barn negativt påverka ansikts- och bettutvecklingen.

När motiverar halsinfektioner halsmandeloperation?

Halsfluss är en infektion i tonsillerna, orsakad av bakterier eller virus. Då blir halsmandlarna röda, svullna, det gör ont när man sväljer och man har oftast feber. Det är också vanligt med huvudvärk, värk upp mot öronen och även magont. Om man får täta återfall av halsfluss kan det påverka den dagliga aktiviteten med en nedsatt livskvalitet. Vid stora besvär av upprepade episoder av halsfluss trots adekvat behandling (3-4 återfall under ett års tid) kan halsmandeloperation övervägas.

Vad är skillnaden mellan att operera ”hela” eller ”del av” halsmandlarna?

En tonsilloperation kan genomföras på två principiellt olika sätt. Hela tonsillerna kan avlägsnas (tonsillektomi) alternativt kan tonsillernas storlek förminskas (tonsillotomi). Riktlinjerna är att upprepade halsflussar kan motivera tonsillektomi. Tonsillotomi utförs ofta när tonsillerna är förstorade och bedöms orsaka försvårad andning under sömn. Tonsillotomi ger mindre smärta, mindre risk för blödning och snabbare återgång till normal aktivitet. Vid tonsillotomi finns en liten risk av symtomgivande återväxt av den kvarvarande tonsillresten. Bedömning av vilken operationsmetod som är bäst för det aktuella barnet avgörs av läkaren som ska operera.

Körteln bakom näsan, när opereras den?

I de fall där barn opereras för att halsmandlarna är förstorade bedöms också storleken på adenoiden (körteln bakom näsan). Om adenoiden är förstorad opereras även denna bort. Denna operation ger inte särskilt mycket extra besvär för barnet.

Vad är det Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation?

Det Nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation mäter kvaliteten i samband med operation av halsmandlarna. Syftet med kvalitetsregistret är att förbättra vården. Kvalitetsregistret finansieras av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting och har funnits sedan 1997.

I kvalitetsregistret samlas data från sjukhuset om indikation, operationsmetoder, operations- och blodstillningstekniker. Från patienten inhämtas 30 dagar efter operationen uppgifter bland annat om komplikationer som postoperativ blödning, infektion, smärta och hur adekvat patientinformationen har upplevts. Sex månader efter operationen ombeds patienten besvara en enkät där graden av symtombefrielse efterfrågas.

Det är av stor vikt att patienter/närstående till barn besvarar de två enkäterna, för att analysera vad som ger bäst resultat och utveckla vården. Läs mer om tonsillregistret och öppna jämförelser över landet gällande tonsillkirurgi.

Skriv ut >>

Om Tonsilloperationsregistret >>