Kategoriserade inlägg: Förstasidesinformation

Om att operera halsmandlarna

Att operera halsmandlarna är ett snabbt kirurgisk ingrepp som utförs under narkos. Operationen kan utföras på två sätt: Antingen avlägsnas hela halsmandlarna, vanligast vid upprepade halsinfektioner, eller opereras bara de utskjutande delarna bort som blockerar andningsvägen.

Varför har man halsmandlar?

Halsmandlarna är en del av kroppens immunförsvar. De sitter på sidorna i svalget och består av lymfatisk vävnad. Det finns inga bevis för att en operation av halsmandlarna påverkar risken för att senare få infektioner längre ner i luftvägarna.