Miksi ihmisella on nielurisat?

Nielurisat ovat osa elimistön puolustusjärjestelmää. Ne sijaitsevat nielun sivuilla ja muodostuvat imukudoksesta. Ei ole näyttöä siitä, että nielurisaleikkaus vaikuttaisi myöhempään riskiin sairastua alempien hengitysteiden infektioihin.