Syventäviä tietoja

Milloin nielurisaleikkaus on aiheellinen suurentuneiden nielurisojen (tonsilla) takia?

Nielurisat sijaitsevat nielun sivuilla. Suurentuneet nielurisat voivat aiheuttaa unenaikaisia vaivoja: kuorsausta, johon liittyy suuhengitystä ja toisinaan hengityskatkoksia, tai kuorsausta, johon liittyy tiheää heräilyä ja levotonta unta. Yöhikoilu ja epänormaali nukkumisasento, esimerkiksi niska taaksepäin taivutettuna voivat olla seurausta yöaikaisesta hengitysvaikeudesta. Lapsilla voi esiintyä myös yökastelua. Unihäiriöt, joihin liittyy unen laadun heikkenemistä, vaikuttavat puolestaan eri tavoin päiväaikaiseen elämään. Unihäiriöt voivat aiheuttaa esimerkiksi päiväväsymystä, poikkeavaa käyttäytymistä, kuten mielialan vaihtelua, ylivilkkautta, voimattomuutta, huomiokyvyn tai keskittymisen vaikeuksia tai lisääntynyttä uhmakkuutta ja aggressiivisuutta. Kaikki tämä vaikuttaa puolestaan (lasten ja nuorten) elämänlaatuun.

Suurentuneet nielurisat voivat vaikuttaa myös puheeseen, pureskeluun ja nielemiseen. Nielun ahtaus voi aiheuttaa ongelmia erityisesti vaikeasti pureskeltavan ruoan syömisessä, ja johtaa tarpeeseen syödä pieniä suupaloja sekä pidentää ateriointiaikaa. Lapsilla tämä voi vaikuttaa painonkehitykseen. Lapset, joiden nielurisat ovat suurentuneet, hengittävät useimmiten avoimen suun kautta. Myös kuolaamista voi esiintyä. Suurentuneet nielurisat vaikuttavat negatiivisesti suun etuosassa muodostettavien konsonanttiäänien artikuloimiseen sekä ääneen, ja puhe saattaa kuulostaa paksulta ja puuroutuneelta. Suurentuneiden nielurisojen ja kitarisan aiheuttama suuhengitys voi pienillä lapsilla vaikuttaa kasvojen ja purennan kehittymiseen.

Milloin nielurisaleikkaus on aiheellinen nielutulehdusten vuoksi?

Nielutulehduksella tarkoitetaan bakteerin tai viruksen aiheuttamaa nielurisojen tulehdusta.Tulehduksen yhteydessä nielurisat ovat punaiset ja turvonneet, nieleminen on kivuliasta ja useimmiten nousee myös kuume. Muita yleisiä oireita ovat päänsärky, korvasärky ja jopa mahakipu. Usein toistuvat nielutulehdukset voivat vaikuttaa päivittäiseen aktiivisuuteen ja heikentää elämänlaatua. Nielurisaleikkausta voidaan harkita silloin, kun toistuvat nielutulehdukset (taudin uusiutuminen 3–4 kertaa vuoden aikana) aiheuttavat vakavia vaivoja.

Mitä eroa on nielurisojen leikkaamisella kokonaan tai osittain?

Nielurisaleikkaus voidaan suorittaa kahdella eri perusmenetelmällä. Nielurisat voidaan poistaa kokonaan (tonsillektomia) tai niiden kokoa voidaan pienentää (tonsillotomia). Yleinen ohje on, että tonsillektomia on aiheellinen toistuvien nielutulehdusten yhteydessä. Tonsillotomia tehdään usein silloin, kun nielurisat ovat suurentuneet ja niiden katsotaan vaikeuttavan unenaikaista hengitystä. Tonsillotomia aiheuttaa vähemmän kipua ja pienemmän verenvuotoriskin sekä mahdollistaa nopeamman palaamisen normaaliin elämään. Tonsillotomiaan liittyy pieni riski jäljelle jäävän nielurisakudoksen takaisin kasvamisesta. Leikkaava lääkäri arvioi, mikä leikkausmenetelmä soveltuu parhaiten leikkausta tarvitsevalle lapselle.

Milloin nenän takana oleva kitarisa leikataan?

Jos nielurisat leikataan niiden suuren koon vuoksi, arvioidaan myös kitarisan (nenänielussa sijaitseva risa) koko. Jos kitarisa on suurentunut, myös se poistetaan. Tämä toimenpide ei aiheuta lapselle juurikaan lisävaivoja.

Mikä on nielurisaleikkausten kansallinen laaturekisteri?

Nielurisaleikkausten kansallinen laaturekisteri mittaa laatua nielurisaleikkausten yhteydessä. Laaturekisterin tarkoitus on kehittää hoitoa. Laaturekisteri perustettiin vuonna 1997 ja sen toimintaa rahoittavat hallitus sekä Ruotsin kunnat ja maakäräjät.

Laaturekisteriin kootaan sairaaloista tiedot leikkauksen aiheesta, leikkausmenetelmistä sekä leikkaus- ja verenvuodon tyrehdyttämistekniikoista. Potilaalta kerätään 30 päivää leikkauksen jälkeen tietoja muun muassa komplikaatioista, kuten leikkauksenjälkeisestä verenvuodosta, tulehduksesta ja kivusta, sekä siitä, miten asianmukaisiksi potilastiedotteet on koettu. Kuusi kuukautta leikkauksen jälkeen potilasta pyydetään vastaamaan kyselyyn, jossa pyydetään arvioimaan oireiden häviämisen aste.

On erittäin tärkeää, että potilas tai lapsen omainen vastaa näihin kahteen kyselyyn, jotta parhaat tulokset tuottavat menetelmät voidaan tunnistaa ja hoitoa kehittää. Lue lisää nielurisaleikkausrekisteristä ja katso vertailuja nielurisakirurgiasta eri puolilta maata.

Tulosta >>

Uudistettu nielurisaleikkausten laaturekisteri >>