Om at operere mandlerne i halsen

En mandeloperation er et hurtigt kirurgisk indgreb, som udføres i fuld narkose. Operationen kan udføres på to forskellige måder: Enten fjernes mandlerne fuldstændigt (som regel ved gentagne halsinfektioner), eller også bortopereres alene de dele, der rager ud og blokerer for vejrtrækningen.

Den øre-næse-halslæge, som skal operere dig, afgør, hvilken operationsmetode, der er bedst egnet til dig. Valget afhænger af hvilke symptomer, som dine mandler giver. Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og vende tilbage til normal kost og normale aktiviteter så hurtigt som muligt.